ROVINARI

Contact

Adresă:
Strada Termocentralei, nr. 1, cod postal 215400, Localitatea Rovinari, jud. Gorj

Telefon:
+40(0)253 37 11 35
+40(0)745 10 25 41

Fax:
+40(0)253 37 11 35

E-mail:
saem@saem.ro

Domeniu de activitate

CAEN4322

Lucrări de instalaţii sanitare, de încalzire şi de aer condiţionat (montaj şi reparaţii de echipamente în instalaţii industriale, centrale termo, hidro, nuclear-electrice, clădiri şi construcţii inginereşti)

Management

Director Sucursală: ing. Marian BOTU
Director Adjunct: ing. Nicolae-Tiberius RĂUȚESCU
Director Economic: ec. Ionela Cristina CONSTANTINESCU
Director tehnic: ing. Marin CONSTANTIN
Director Comercial: ing. Daniel Vasile SMĂRĂNDOIU

 

Puncte de lucru

Rovinari: Rovinari, jud. Gorj, strada Termocentralei, nr. 1, 215400
Turceni: Turceni, jud. Gorj, strada Uzinei, nr. 5, 217520
Atelier Confectii Metalice: Rovinari, jud. Gorj, strada Energeticianului, nr. 29

Realizări

Denumire proiect: RK sistem sub presiune cazan nr. 3, S.E. Rovinari.
Beneficiar: C.E. OLTENIA
Anul finalizării: 30.11.2006

Denumire proiect: Reparaţie de tip LN4 sistem sub presiune bloc nr. 6, S.E. Rovinari.
Beneficiar: C.E. OLTENIA
Anul finalizării: 31.03.2012

Denumire proiect: Extindere instalaţie şlam dens bloc nr. 3 şi 6, S.E. Rovinari.
Beneficiar: C.E. OLTENIA
Anul finalizării: 01.05.2013

Autorizaţii

 1. ISCIR – Adresa echivalare examinări ISIM – ISCIR
 2. ISCIR – Atestat avizarea documentației tehnice și supravegherea lucrărilor de verificare tehnică în utilizare pentru investigații / examinări cu caracter tehnic la instalații sub presiune
 3. Craiova – Atestat reciclare radioprotecţie în CNDX şi CNDSI
 4. ISCIR – Atestat responsabil cu avizarea documentației tehnice de instalare, a documentației tehnice preliminare, a documentației tehnice de automatizare la instalații sub presiune (RADTP, RADTI, RADTA IP)
 5. ISCIR – Atestat RSL instalaţii de ridicat
 6. ISCIR – Atestat RSL instalaţii sub presiune
 7. ISCIR – Atestat RTS : Instalații sub presiune și instalații de ridicat
 8. MECI – Auditor de mediu
 9. SRAC – Auditor extern pentru sisteme de management SSO
 10. MECI – Auditor în domeniul calității
 11. ISCIR – Autorizaţie deservent ascensoare
 12. ANRE – Autorizație gaze II D
 13. ANRE – Autorizație gaze III D
 14. ANRE – Autorizație gaze ID
 15. ISCIR – Autorizație laborator examinări US specialitățile (s, t)
 16. ISCIR – Autorizație laborator MT
 17. ISCIR – Autorizație laborator PT
 18. ISCIR – Autorizație laborator RT
 19. ISCIR – Autorizație laborator UT (g)
 20. ISCIR – Autorizaţie macaragiu grupa I, II, III
 21. ISCIR – Autorizaţie macaragiu grupa I
 22. ISCIR – Autorizație operator RSVTI
 23. CNCAN – Autorizație pentru desfășurarea de activități în domeniul nuclear
 24. ISIM – Autorizaţie pentru examinări nedistructive MT; echivalat ISCIR
 25. ISIM – Autorizaţie pentru examinări nedistructive PT ; echivalat ISCIR
 26. ISIM – Autorizaţie pentru examinări nedistructive RT(γ) echivalat ISCIR
 27. ISIM – Autorizaţie pentru examinări nedistructive RT(γ)
 28. ISCIR -Autorizaţie pentru examinări nedistructive RT(γ); UT (g); UT( t,s); MT ; PT ; VT
 29. ISIM – Autorizaţie pentru examinări nedistructive UT (g,t,s);
 30. ISCIR -Autorizaţie pentru examinări nedistructive UT (g,t,s);   PT ; MT; RT(γ) VT
 31. ISIM – Autorizaţie pentru examinări nedistructive UT (g,t,s); echivalat ISCIR
 32. DSP Gorj – Autorizație sanitară (laborator igiena radiațiilor)
 33. E.C. – Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor
 34. MECT – Centrale termice – Certificat absolvire MANAGER PROIECT
 35. TUV Nord – Certificat de absolvire Auditor intern Sisteme de management al securității informației ISO/CEI 27001:2013
 36. TUV Nord – Certificat de absolvire Sisteme de management al securității informației ISO/CEI 27001:2013
 37. ISIM – Certificat examinare vizuală nivel 2 (VT ) echivalat ISCIR
 38. MECTS – Coordonator in materie de SSM
 39. IFIN-HH – Curs securitate radiologică în practici cu surse de radiații ionizante
 40. Ing. Hunedoara – Evaluator al riscurilor pentru securitate şi sănătate în muncă
 41. MEN – Inspector de protecție civilă
 42. E.C. – Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 43. MECI – Manager sistem management calitate
 44. MECI – Manager sistem management de mediu
 45. MECI – Manager sistem management sănătate și securitate muncă
 46. ENERGOMONTAJ Rovinari – Operator de control de calitate
 47. CNCAN – Permis de exercitare în domeniu nuclear
 48. ISCIR – Proces verbal verificare tehnică echivalare ISCIR
 49. ISCIR – Responsabil tehnic pentru examinări nedistructive (șef laborator) rtendresponsabil tehnic pentru examinări nedistructive (șef laborator) RTEND
 50. ISCIR – RSL
 51. MECI – RSL montare / reparare la mecanisme de ridicat cu Q max = 200 t
 52. ISCIR – RSL instalaţii de ardere şi instalaţii de automatizare pentru cazane şi instalaţii de automatizare pentru RTS
 53. TUV Rheiland – Specialist în controlul calității produsului
 54. MEN – Specialist în managementul deșeurilor
Înapoi