CRAIOVA Electric

Contact

Adresă:
Sat Ișalnița, Com. Ișalnița, str. Mihai Viteazul nr. 103A, județul Dolj ;

Telefon: 0251.448.650
Fax: 0251.448.650

 

 

 

Domeniu de activitate

CAEN4322
Lucrări de instalaţii sanitare, de încalzire şi de aer condiţionat (montaj şi reparaţii de echipamente în instalaţii industriale, centrale termo, hidro, nuclear-electrice, clădiri şi construcţii inginereşti)

2611 – Fabricarea subansamblelor electronice (module)
2711 – Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice
2712 – Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control ale electricităţii
3313 – Repararea echipamentelor electronice şi optice
3314 – Repararea echipamentelor electrice
3320 – Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
3831 – Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate
4222 – Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
4321 – Lucrări de instalaţii electrice
4329 – Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4931 ÷ 4941 – Transporturi urban, suburban şi metropolitan de călători; Transporturi rutiere de mărfuri
6110 – Activităţi de telecomunicaţii prin reţele de cablu
6120 – Activităţi  de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)
6130 – Activităţi  de telecomunicaţii prin satelit
6190 – Alte activităţi  de telecomunicaţii
6202 – Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
7022 – Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
7112 – Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
9511 – Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
4222 – Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
4321 – Lucrări de instalaţii electrice
4329 – Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
9511 – Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Activităţi care se desfăşoară la beneficiari şi/sau în afara sediilor proprii

Management

Director şantier: ing. Ioan ONIGA

Realizări

Denumire Proiect: AHE Dunăre. CHE Porțile de Fier I.
Beneficiar: S.C. Hidroelectrica S.A. Sucursala Hidrocentrale Porțile de Fier
Anul finalizarii: 1972

Denumire Proiect: AHE Dunăre. CHE Porțile de Fier II.
Beneficiar: S.C. Hidroelectrica S.A. Sucursala Hidrocentrale Porțile de Fier
Anul finalizarii: 1986

Denumire Proiect: AHE Dunăre. CHE Porțile de Fier II Yu Suplimentară.
Beneficiar: S.C. Hidroelectrica S.A. Sucursala Hidrocentrale Porțile de Fier
Anul finalizarii: 1998

Denumire Proiect: AHE Dunăre. CHE Gogoșu.
Beneficiar: S.C. Hidroelectrica S.A. Sucursala Hidrocentrale Porțile de Fier
Anul finalizarii: 1994

Denumire Proiect: AHE Dunăre. Baraj Gogoșu
Beneficiar: S.C. Hidroelectrica S.A. Sucursala Hidrocentrale Porțile de Fier
Anul finalizarii: 1984

Denumire Proiect: AHE Dunăre. Ecluză Porțile de Fier I.
Beneficiar: S.C. Hidroelectrica S.A. Sucursala Hidrocentrale Porțile de Fier
Anul finalizarii: 1971

Denumire Proiect: AHE Dunăre. Ecluză Porțile de Fier II.
Beneficiar: S.C. Hidroelectrica S.A. Sucursala Hidrocentrale Porțile de Fier
Anul finalizarii: 1986

Denumire Proiect: AHE Dunăre. Ecluză Porțile de Fier II Yu.
Beneficiar: S.C. Hidroelectrica S.A. Sucursala Hidrocentrale Porțile de Fier
Anul finalizarii: 1994

Denumire Proiect: AHE Dunăre. Baraj Porțile de Fier I.
Beneficiar: S.C. Hidroelectrica S.A. Sucursala Hidrocentrale Porțile de Fier
Anul finalizarii: 1971

Denumire Proiect: AHE Dunăre. Baraj Porțile de Fier II.
Beneficiar: S.C. Hidroelectrica S.A. Sucursala Hidrocentrale Porțile de Fier
Anul finalizarii: 1984

Denumire Proiect: AHE Dunăre. Baraj Porțile de Fier II Yu.
Beneficiar: S.C. Hidroelectrica S.A. Sucursala Hidrocentrale Porțile de Fier
Anul finalizarii: 1984

Denumire Proiect: AHE Dunăre. Pasarelă peste braț Gogoșu.
Beneficiar: S.C. Hidroelectrica S.A. Sucursala Hidrocentrale Porțile de Fier
Anul finalizarii: 2003

Denumire Proiect: AHE Dunăre. Retehnologizare CHE Porțile de Fier I.
Beneficiar: S.C. Hidroelectrica S.A. Sucursala Hidrocentrale Porțile de Fier
Anul finalizarii: 2007

Denumire Proiect: AHE Dunăre. Retehnologizare CHE Porțile de Fier II.
Beneficiar: S.C. Hidroelectrica S.A. Sucursala Hidrocentrale Porțile de Fier
Anul finalizarii: 2013

Denumire Proiect: AHE Râu Olt. Retehnologizare CHE Olt Inferior.
Beneficiar: S.C. Hidroelectrica S.A. Sucursala Hidrocentrale Slatina
Anul finalizarii: 2013

Denumire Proiect: Ecluza Cernavodă.
Beneficiar: CANALUL DUNARE – Marea Neagră
Anul finalizarii: 1984

Denumire Proiect: Modernizare statie de transformare 110/20 KV, Studina.
Beneficiar: C.N. TRANSELECTRICA S.A.
Anul finalizarii: 2011

Denumire Proiect: Sistem de monitorizare si securizare s.e. Caracal Nord.
Beneficiar: C.N. TRANSELECTRICA S.A.
Anul finalizarii: 2011

Denumire Proiect: Centrul multifunctional Craiova – pavilion central, instalatii electrice.
Beneficiar: RECON – PRIMARIA Craiova
Anul finalizarii: 2013

Denumire Proiect: Retehnologizare s.e. 220 KV, Cetate.
Beneficiar: C.N. TRANSELECTRICA S.A.
Anul finalizarii: 2012

Denumire Proiect: Modernizare sistem de automatizare, protectii grup nr. 7, S.E. Isalnita.
Beneficiar: CEO – S.E. ISALNITA
Anul finalizarii: 2012

Denumire Proiect: Marirea stabilitatii depozitului de zgura si cenusa mal drept si mal sting Jiu, S.E. Isalnita, folosind tehnologia fluidului dens.
Beneficiar: CEO – S.E. ISALNITA
Anul finalizarii: 2010

Denumire Proiect: Retehnologizare Olt inferior.
Beneficiar: VATECH HYDRO – HIDROELECTRICA S.A.
Anul finalizarii: 2011

Denumire Proiect: Instalatie slam dens, S.E. Craiova II.
Beneficiar: CEO – S.E. ISALNITA
Anul finalizarii: 2010

Denumire Proiect: Modernizare statie de transformare 220/110 KV, S.E. Isalnita.
Beneficiar: C.N. TRANSELECTRICA S.A.
Anul finalizarii: 2009

Denumire Proiect: Modernizare statie de transformare 400/220 KV, Slatina.
Beneficiar: C.N. TRANSELECTRICA S.A.
Anul finalizarii: 2008

Denumire Proiect: Instalatii desulfurare gaze de ardere la blocurile energetice nr. 7 si 8, S.E. Isalnita.
Beneficiar: CEO – S.E. ISALNITA
Anul finalizarii: 2013

Denumire Proiect: Statia electrica Oltenia Breasta.
Beneficiar: CEZ DISTRIBUTIE
Anul finalizarii: 2011

Denumire Proiect: Realizare bucla masura si semnalizare bloc nr. 7, S.E. Isalnita.
Beneficiar: CEO – S.E. ISALNITA
Anul finalizarii: 2011

Denumire Proiect: Modernizare SP AT 200 MVA si bare in 14 statii electrice de 220/110 KV.
Beneficiar: C.N. TRANSELECTRICA S.A.
Anul finalizarii: 2010

Denumire Proiect: Statia de transformare HV3 – echipare statie de inalta tensiune Pirelli.
Beneficiar: PIRELLI ROMANIA – Slatina
Anul finalizarii: 2010

Denumire Proiect: Modernizare separatori bara la alimentare redresori. Proiectare si executie.
Beneficiar: S.C. ALRO SLATINA S.A.
Anul finalizarii: 2010

Denumire Proiect: Program A 2 – Reparatie capitala grup energetic blocurile nr. 1 si 7, S.E. Turceni.
Beneficiar: C.E. OLTENIA
Anul finalizarii: 1996

Denumire Proiect: Program A 3 -Retehnologizare grupuri energetice blocurile nr.  4 si 5, S.E. Turceni.
Beneficiar: C.E. OLTENIA
Anul finalizarii: 2005

Denumire Proiect: Reabilitari si Modernizari Instalatii Electrice si Automatizari bloc energetic nr. 3, S.E. Rovinari.
Beneficiar: C.E. OLTENIA
Anul finalizarii: 2005

Denumire Proiect: Statia electrica 6/0.4 KV concasare I, S.E. Rovinari.
Beneficiar: C.E. OLTENIA
Anul finalizarii: 2007

Denumire Proiect: Reabilitare schema electrica primara statie 110 kV,T101-T102 prin montarea unor intrerupatoare de 110 kV in zona trafo servicii generale, S.E. Rovinari.
Beneficiar: C.E. OLTENIA
Anul finalizarii: 2008

Denumire Proiect: Depozit nou de zgura si cenusa Garla, realizat in metoda slam dens, lucrari de captare si evacuare fluid dens si de baza in compartimentul nr 1 inclusiv conductele de transport, S.E. Rovinari.
Beneficiar: C.E. OLTENIA
Anul finalizarii: 2010

Denumire Proiect: Lucrari pentru functionarea instalatiilor de slam dens 3 si 6 in toate regimurile de functionare a celor 4 cazane energetice la investitia ’Depozit nou de zgura si cenusa Garla, realizat in metoda slam dens, lucrari de captare si evacuare fluid dens si de baza in compartimentul nr 1 ,inclusiv conductele de transport’, S.E. Rovinari.
Beneficiar: C.E. OLTENIA
Anul finalizarii: 2012

Denumire Proiect: Proiectare DDE, AS Built si executie – Modernizare Statie 20/6 kV Targu Jiu Debarcader, Echipamente primare si secundare SCADA, Judetul Gorj
Beneficiar: S.C. CEZ Distributie S.A.
Anul finalizarii: 2012

Denumire Proiect: Instalatii de desulfurare umeda a gazelor de ardere cu instalatii comune pentru reactiv si produs final blocurile 3-6 si commune, S.E. Rovinari.
Beneficiar: C.E. OLTENIA
Anul finalizarii: 2012

Denumire Proiect: Reparatie de tip LN4 – Reabilitare si Modernizari Instalatii Electrice si Automatizari, Blocul nr. 6, S.E. Rovinari.
Beneficiar: C.E. OLTENIA
Anul finalizarii: 2012

Denumire Proiect: Modernizare statie 110/20 kV Barsesti, judetul Gorj.
Beneficiar: S.C. CEZ Distributie S.A.
Anul finalizarii: 2013

Autorizaţii

Aviz pentru
Exercitarea activitatii de montare de mijloace de masurare

Eliberat de Biroul Roman de Metrologie Legala

Înapoi