CRAIOVA

Contact

Adresă:
Sat Ișalnița, Com. Ișalnița, str. Mihai Viteazul nr. 103A, județul Dolj ;

Telefon: 0251.448.650
Fax: 0251.448.650

CUI 1555468
REGISTRUL COMERTULUI : J16/1875/21.07.2021
Cont: RO74BRDE290SV04600232900, BRD-GSG – Sucursala Slatina

 

 

Domeniu de activitate

CAEN4322
Lucrări de instalaţii sanitare, de încalzire şi de aer condiţionat (montaj şi reparaţii de echipamente în instalaţii industriale, centrale termo, hidro, nuclear-electrice, clădiri şi construcţii inginereşti)
CAEN4291
Construcţii hidrotehnice

2420 – Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea din oţel
2511 – Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
2521 – Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrala
2529 – Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
2561 – Tratarea şi acoperirea metalelor
2611 – Fabricarea subansamblelor electronice (module)
2711 – Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice
2712 – Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control ale electricităţii
3011 – Construcţia de nave şi structuri plutitoare
3311 – Repararea articolelor fabricate din metal
3312 – Repararea maşinilor
3313 – Repararea echipamentelor electronice şi optice
3314 – Repararea echipamentelor electrice
3315 – Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor
3320 – Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
3600 – Captarea, tratarea şi distribuţia apei
3831 – Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate
4120 – Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
4212 – Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane
4213 – Construcţia de poduri şi tuneluri
4222 – Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
4291 – Construcţii hidrotehnice
4311 – Lucrări de demolare a construcţiilor
4312 – Lucrări de pregătire a terenului
4313 – Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
4321 – Lucrări de instalaţii electrice
4329 – Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4614 ÷ 4619 – Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane
4643 ÷4754 – Comerţ cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate; Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
4931 ÷ 4941 – Transporturi urban, suburban şi metropolitan de călători; Transporturi rutiere de mărfuri
5520 – Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
5629 – Alte servicii de alimentaţie n.c.a. (neclasificat în altă parte)
6110 – Activităţi de telecomunicaţii prin reţele de cablu
6120 – Activităţi  de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)
6130 – Activităţi  de telecomunicaţii prin satelit
6190 – Alte activităţi  de telecomunicaţii
6202 – Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
7022 – Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management la sediul social din Slatina (str. T. Vladimirescu, nr. 150, jud. Olt)
7111 – Activităţi de arhitectura
7112 – Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
9511 – Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
2511 – Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
3312 – Repararea maşinilor
3831 – Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate
4213 – Construcţia de poduri şi tuneluri
4222 – Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
4291 – Construcţii hidrotehnice
4321 – Lucrări de instalaţii electrice
4329 – Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
9511 – Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Activităţi care se desfăşoară la beneficiari şi/sau în afara sediilor proprii

Management

Director şantier: ing. Mihai-Alexandru KESSLER

Realizări

Denumire Proiect: AHE Dunăre. CHE Porțile de Fier I.
Beneficiar: S.C. Hidroelectrica S.A. Sucursala Hidrocentrale Porțile de Fier
Anul finalizarii: 1972

Denumire Proiect: AHE Dunăre. CHE Porțile de Fier II.
Beneficiar: S.C. Hidroelectrica S.A. Sucursala Hidrocentrale Porțile de Fier
Anul finalizarii: 1986

Denumire Proiect: AHE Dunăre. CHE Porțile de Fier II Yu Suplimentară.
Beneficiar: S.C. Hidroelectrica S.A. Sucursala Hidrocentrale Porțile de Fier
Anul finalizarii: 1998

Denumire Proiect: AHE Dunăre. CHE Gogoșu.
Beneficiar: S.C. Hidroelectrica S.A. Sucursala Hidrocentrale Porțile de Fier
Anul finalizarii: 1994

Denumire Proiect: AHE Dunăre. Baraj Gogoșu
Beneficiar: S.C. Hidroelectrica S.A. Sucursala Hidrocentrale Porțile de Fier
Anul finalizarii: 1984

Denumire Proiect: AHE Dunăre. Ecluză Porțile de Fier I.
Beneficiar: S.C. Hidroelectrica S.A. Sucursala Hidrocentrale Porțile de Fier
Anul finalizarii: 1971

Denumire Proiect: AHE Dunăre. Ecluză Porțile de Fier II.
Beneficiar: S.C. Hidroelectrica S.A. Sucursala Hidrocentrale Porțile de Fier
Anul finalizarii: 1986

Denumire Proiect: AHE Dunăre. Ecluză Porțile de Fier II Yu.
Beneficiar: S.C. Hidroelectrica S.A. Sucursala Hidrocentrale Porțile de Fier
Anul finalizarii: 1994

Denumire Proiect: AHE Dunăre. Baraj Porțile de Fier I.
Beneficiar: S.C. Hidroelectrica S.A. Sucursala Hidrocentrale Porțile de Fier
Anul finalizarii: 1971

Denumire Proiect: AHE Dunăre. Baraj Porțile de Fier II.
Beneficiar: S.C. Hidroelectrica S.A. Sucursala Hidrocentrale Porțile de Fier
Anul finalizarii: 1984

Denumire Proiect: AHE Dunăre. Baraj Porțile de Fier II Yu.
Beneficiar: S.C. Hidroelectrica S.A. Sucursala Hidrocentrale Porțile de Fier
Anul finalizarii: 1984

Denumire Proiect: AHE Dunăre. Pasarelă peste braț Gogoșu.
Beneficiar: S.C. Hidroelectrica S.A. Sucursala Hidrocentrale Porțile de Fier
Anul finalizarii: 2003

Denumire Proiect: AHE Dunăre. Retehnologizare CHE Porțile de Fier I.
Beneficiar: S.C. Hidroelectrica S.A. Sucursala Hidrocentrale Porțile de Fier
Anul finalizarii: 2007

Denumire Proiect: AHE Dunăre. Retehnologizare CHE Porțile de Fier II.
Beneficiar: S.C. Hidroelectrica S.A. Sucursala Hidrocentrale Porțile de Fier
Anul finalizarii: 2013

Denumire Proiect: AHE Râu Olt. CHE Strejești.
Beneficiar: S.C. Hidroelectrica S.A. Sucursala Hidrocentrale Slatina
Anul finalizarii: 1979

Denumire Proiect: AHE Râu Olt. CHE Arcești.
Beneficiar: S.C. Hidroelectrica S.A. Sucursala Hidrocentrale Slatina
Anul finalizarii: 1980

Denumire Proiect: AHE Râu Olt. CHE Slatina.
Beneficiar: S.C. Hidroelectrica S.A. Sucursala Hidrocentrale Slatina
Anul finalizarii: 1980

 Denumire Proiect: AHE Râu Olt. CHE Ipotești.
Beneficiar: S.C. Hidroelectrica S.A. Sucursala Hidrocentrale Slatina
Anul finalizarii: 1984

Denumire Proiect: AHE Râu Olt. CHE Drăgănești.
Beneficiar: S.C. Hidroelectrica S.A. Sucursala Hidrocentrale Slatina
Anul finalizarii: 1987

Denumire Proiect: AHE Râu Olt. CHE Frunzaru.
Beneficiar: S.C. Hidroelectrica S.A. Sucursala Hidrocentrale Slatina
Anul finalizarii: 1990

Denumire Proiect: AHE Râu Olt. CHE Rusănești.
Beneficiar: S.C. Hidroelectrica S.A. Sucursala Hidrocentrale Slatina
Anul finalizarii: 1989

Denumire Proiect: AHE Râu Olt. CHE Izbiceni.
Beneficiar: S.C. Hidroelectrica S.A. Sucursala Hidrocentrale Slatina
Anul finalizarii: 1996

Denumire Proiect: AHE Râu Olt. Retehnologizare CHE Olt Inferior.
Beneficiar: S.C. Hidroelectrica S.A. Sucursala Hidrocentrale Slatina
Anul finalizarii: 2013

Denumire Proiect: Ecluza Cernavodă.
Beneficiar: CANALUL DUNARE – Marea Neagră
Anul finalizarii: 1984

Denumire Proiect: Modernizare statie de transformare 110/20 KV, Studina.
Beneficiar: C.N. TRANSELECTRICA S.A.
Anul finalizarii: 2011

Denumire Proiect: Sistem de monitorizare si securizare s.e. Caracal Nord.
Beneficiar: C.N. TRANSELECTRICA S.A.
Anul finalizarii: 2011

Denumire Proiect: Centrul multifunctional Craiova – pavilion central, instalatii electrice.
Beneficiar: RECON – PRIMARIA Craiova
Anul finalizarii: 2013

Denumire Proiect: Retehnologizare s.e. 220 KV, Cetate.
Beneficiar: C.N. TRANSELECTRICA S.A.
Anul finalizarii: 2012

Denumire Proiect: Modernizare sistem de automatizare, protectii grup nr. 7, S.E. Isalnita.
Beneficiar: CEO – S.E. ISALNITA
Anul finalizarii: 2012

Denumire Proiect: Marirea stabilitatii depozitului de zgura si cenusa mal drept si mal sting Jiu, S.E. Isalnita, folosind tehnologia fluidului dens.
Beneficiar: CEO – S.E. ISALNITA
Anul finalizarii: 2010

Denumire Proiect: Retehnologizare Olt inferior.
Beneficiar: VATECH HYDRO – HIDROELECTRICA S.A.
Anul finalizarii: 2011

Denumire Proiect: Instalatie slam dens, S.E. Craiova II.
Beneficiar: CEO – S.E. ISALNITA
Anul finalizarii: 2010

Denumire Proiect: Modernizare statie de transformare 220/110 KV, S.E. Isalnita.
Beneficiar: C.N. TRANSELECTRICA S.A.
Anul finalizarii: 2009

Denumire Proiect: Modernizare statie de transformare 400/220 KV, Slatina.
Beneficiar: C.N. TRANSELECTRICA S.A.
Anul finalizarii: 2008

Denumire Proiect: Instalatii desulfurare gaze de ardere la blocurile energetice nr. 7 si 8, S.E. Isalnita.
Beneficiar: CEO – S.E. ISALNITA
Anul finalizarii: 2013

Denumire Proiect: Statia electrica Oltenia Breasta.
Beneficiar: CEZ DISTRIBUTIE
Anul finalizarii: 2011

Denumire Proiect: Realizare bucla masura si semnalizare bloc nr. 7, S.E. Isalnita.
Beneficiar: CEO – S.E. ISALNITA
Anul finalizarii: 2011

Denumire Proiect: Modernizare SP AT 200 MVA si bare in 14 statii electrice de 220/110 KV.
Beneficiar: C.N. TRANSELECTRICA S.A.
Anul finalizarii: 2010

Denumire Proiect: Statia de transformare HV3 – echipare statie de inalta tensiune Pirelli.
Beneficiar: PIRELLI ROMANIA – Slatina
Anul finalizarii: 2010

Denumire Proiect: Modernizare separatori bara la alimentare redresori. Proiectare si executie.
Beneficiar: S.C. ALRO SLATINA S.A.
Anul finalizarii: 2010

Denumire Proiect: Program A 2 – Reparatie capitala grup energetic blocurile nr. 1 si 7, S.E. Turceni.
Beneficiar: C.E. OLTENIA
Anul finalizarii: 1996

Denumire Proiect: Program A 3 -Retehnologizare grupuri energetice blocurile nr.  4 si 5, S.E. Turceni.
Beneficiar: C.E. OLTENIA
Anul finalizarii: 2005

Denumire Proiect: Reabilitari si Modernizari Instalatii Electrice si Automatizari bloc energetic nr. 3, S.E. Rovinari.
Beneficiar: C.E. OLTENIA
Anul finalizarii: 2005

Denumire Proiect: Statia electrica 6/0.4 KV concasare I, S.E. Rovinari.
Beneficiar: C.E. OLTENIA
Anul finalizarii: 2007

Denumire Proiect: Reabilitare schema electrica primara statie 110 kV,T101-T102 prin montarea unor intrerupatoare de 110 kV in zona trafo servicii generale, S.E. Rovinari.
Beneficiar: C.E. OLTENIA
Anul finalizarii: 2008

Denumire Proiect: Depozit nou de zgura si cenusa Garla, realizat in metoda slam dens, lucrari de captare si evacuare fluid dens si de baza in compartimentul nr 1 inclusiv conductele de transport, S.E. Rovinari.
Beneficiar: C.E. OLTENIA
Anul finalizarii: 2010

Denumire Proiect: Lucrari pentru functionarea instalatiilor de slam dens 3 si 6 in toate regimurile de functionare a celor 4 cazane energetice la investitia ’Depozit nou de zgura si cenusa Garla, realizat in metoda slam dens, lucrari de captare si evacuare fluid dens si de baza in compartimentul nr 1 ,inclusiv conductele de transport’, S.E. Rovinari.
Beneficiar: C.E. OLTENIA
Anul finalizarii: 2012

Denumire Proiect: Proiectare DDE, AS Built si executie – Modernizare Statie 20/6 kV Targu Jiu Debarcader, Echipamente primare si secundare SCADA, Judetul Gorj
Beneficiar: S.C. CEZ Distributie S.A.
Anul finalizarii: 2012

Denumire Proiect: Instalatii de desulfurare umeda a gazelor de ardere cu instalatii comune pentru reactiv si produs final blocurile 3-6 si commune, S.E. Rovinari.
Beneficiar: C.E. OLTENIA
Anul finalizarii: 2012

Denumire Proiect: Reparatie de tip LN4 – Reabilitare si Modernizari Instalatii Electrice si Automatizari, Blocul nr. 6, S.E. Rovinari.
Beneficiar: C.E. OLTENIA
Anul finalizarii: 2012

Denumire Proiect: Modernizare statie 110/20 kV Barsesti, judetul Gorj.
Beneficiar: S.C. CEZ Distributie S.A.
Anul finalizarii: 2013

Denumire Proiect: AHE Rau Siret. CHE Stejaru.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Bistrita – Piatra Neamt
Anul finalizarii: 1968

Denumire Proiect: AHE Rau Siret. CHE Pangarati.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Bistrita – Piatra Neamt
Anul finalizarii: 1968

Denumire Proiect: AHE Rau Siret. CHE Vaduri.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Bistrita – Piatra Neamt
Anul finalizarii: 1968

Denumire Proiect: AHE Rau Siret. CHE Piatra Neamt.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Bistrita – Piatra Neamt
Anul finalizarii: 1968

Denumire Proiect: AHE Rau Siret. CHE Vanatori.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Bistrita – Piatra Neamt
Anul finalizarii: 1968

Denumire Proiect: AHE Rau Siret. CHE Roznov.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Bistrita – Piatra Neamt
Anul finalizarii
: 1968

Denumire Proiect: AHE Rau Siret. CHE Zanesti.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Bistrita – Piatra Neamt
Anul finalizarii: 1968

Denumire Proiect: AHE Rau Siret. CHE Costisa.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Bistrita – Piatra Neamt
Anul finalizarii: 1968

Denumire Proiect: AHE Rau Siret. CHE Buhusi.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Bistrita – Piatra Neamt
Anul finalizarii: 1968

Denumire Proiect: AHE Rau Siret. CHE Racova.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Bistrita – Piatra Neamt
Anul finalizarii: 1968

Denumire Proiect: AHE Rau Siret. CHE Garleni.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Bistrita – Piatra Neamt
Anul finalizarii: 1968

Denumire Proiect: AHE Rau Siret. CHE Lilieci.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Bistrita – Piatra Neamt
Anul finalizarii: 1968

Denumire Proiect: AHE Rau Siret. CHE Bacau.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Bistrita – Piatra Neamt
Anul finalizarii: 1968

Denumire Proiect: AHE Rau Siret. CHE Poiana Teiului.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Bistrita – Piatra Neamt
Anul finalizarii: 2005

Denumire Proiect: AHE Rau Siret. CHE Galbeni.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Bistrita – Piatra Neamt
Anul finalizarii: 1986

Denumire Proiect: AHE Rau Siret. CHE Racaciuni.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Bistrita – Piatra Neamt
Anul finalizarii: 1986

Denumire Proiect: AHE Rau Siret. CHE Beresti.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Bistrita – Piatra Neamt
Anul finalizarii: 1986

Denumire Proiect: AHE Rau Siret. MHC Rogojesti.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Bistrita – Piatra Neamt
Anul finalizarii: 1986

Denumire Proiect: AHE Rau Siret. CHE Calimanesti.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Bistrita – Piatra Neamt
Anul finalizarii: 1994

Denumire Proiect: AHE Rau Siret. CHE Movileni.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Bistrita – Piatra Neamt
Anul finalizarii: 2009

Denumire Proiect: AHE Rau Buzau. CHE Nehoiasu I.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Buzău
Anul finalizarii: 1993

Denumire Proiect: AHE Rau Buzau. CHE Candesti.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Buzău
Anul finalizarii: 1993

Denumire Proiect: AHE Rau Buzau. CHE Vernesti.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Buzău
Anul finalizarii: 1993

Denumire Proiect: AHE Rau Buzau. CHE Simileasca.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Buzău
Anul finalizarii: 1993

Denumire Proiect: AHE Rau Doftana. CHE Paltinu.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Buzău
Anul finalizarii: 1971

Denumire Proiect: AHE Rau Teleajen. CHE Maneciu.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Buzău
Anul finalizarii: 1989

Denumire Proiect: AHE Rau Teleajen. CHE Izvoarele.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Buzău
Anul finalizarii: 1997

Denumire Proiect: AHE Rau Teleajen. CHE Valeni de Munte.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Buzău
Anul finalizarii: 2005

Denumire Proiect: AHE Rau Teleajen. CHEMP Valeni de Munte.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Buzău
Anul finalizarii: 2008

Denumire Proiect: AHE Bistra – Poiana Marului – Ruieni – Poiana Rusca. CHE Ruieni.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Caransebes
Anul finalizarii: 1995

Denumire Proiect: AHE Bistra – Poiana Marului – Ruieni – Poiana Rusca. CHE Rau Alb.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Caransebes
Anul finalizarii: 2009

Denumire Proiect: AHE Bistra – Poiana Marului – Ruieni – Poiana Rusca. CHEMP Rau Alb.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Caransebes
Anul finalizarii: 2011

Denumire Proiect: AHE Cerna – Belareca. CHE Herculane.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Caransebes
Anul finalizarii: 2007

Denumire Proiect: AHE Rau Arges. CHE Vidraru.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Curtea de Arges
Anul finalizarii: 1989

Denumire Proiect: AHE Rau Arges. CHE Cumpana.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Curtea de Arges
Anul finalizarii: 1989

Denumire Proiect: AHE Rau Arges. CHE Valsan.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Curtea de Arges
Anul finalizarii: 1989

Denumire Proiect: AHE Rau Arges. CHE Oiesti.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Curtea de Arges
Anul finalizarii: 1989

Denumire Proiect: AHE Rau Arges. CHE Cerbureni.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Curtea de Arges
Anul finalizarii: 1989

Denumire Proiect: AHE Rau Arges. CHE Curtea de Arges.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Curtea de Arges
Anul finalizarii: 1989

Denumire Proiect: AHE Rau Arges. CHE Zigoneni.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Curtea de Arges
Anul finalizarii: 1989

Denumire Proiect: AHE Rau Arges. CHE Valcele.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Curtea de Arges
Anul finalizarii: 1989

Denumire Proiect: AHE Rau Arges. CHE Budeasa.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Curtea de Arges
Anul finalizarii: 1989

Denumire Proiect: AHE Rau Arges. CHE Bascov.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Curtea de Arges
Anul finalizarii: 1989

Denumire Proiect: AHE Rau Arges. CHE Pitesti.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Curtea de Arges
Anul finalizarii: 1989

Denumire Proiect: AHE Rau Arges. CHE Golesti.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Curtea de Arges
Anul finalizarii: 1989

Denumire Proiect: AHE Rau Arges. CHE Mihailesti.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Curtea de Arges
Anul finalizarii: 1989

Denumire Proiect: AHE Rau Dâmboviţa. CHE Clabucet.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Curtea de Arges
Anul finalizarii: 2000

Denumire Proiect: AHE Rau Dâmboviţa. CHE Rucar.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Curtea de Arges
Anul finalizarii: 2000

Denumire Proiect: AHE Rau Dâmboviţa. CHE Dragoslavele.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Curtea de Arges
Anul finalizarii: 2001

Denumire Proiect: AHE Rau Dâmboviţa. MHC Frasin.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Curtea de Arges
Anul finalizarii: 2002

Denumire Proiect: AHE Rau Dâmboviţa. CHE Vacaresti.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Curtea de Arges
Anul finalizarii: 2000

Denumire Proiect: AHE Raul Targului. CHE Leresti.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Curtea de Arges
Anul finalizarii: 2003

Denumire Proiect: AHE Raul Targului. CHE Voinesti.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Curtea de Arges
Anul finalizarii: 2003

Denumire Proiect: AHE Raul Targului. CHEMP Schitu – Golesti.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Curtea de Arges
Anul finalizarii: 2003

Denumire Proiect: AHE Rau Mare – Retezat si aval. CHE Retezat.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Haţeg
Anul finalizarii: 1993

Denumire Proiect: AHE Rau Mare – Retezat si aval. CHE Clopotiva.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Haţeg
Anul finalizarii: 1993

Denumire Proiect: AHE Rau Mare – Retezat si aval. CHE Ostrovul Mic.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Haţeg
Anul finalizarii: 1993

Denumire Proiect: AHE Rau Mare – Retezat si aval. CHE Paclisa.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Haţeg
Anul finalizarii: 1993

Denumire Proiect: AHE Rau Mare – Retezat si aval. CHE Hateg.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Haţeg
Anul finalizarii: 1993

Denumire Proiect: AHE Rau Mare – Retezat si aval. CHE Ostrovul Mare.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Haţeg
Anul finalizarii: 1993

Denumire Proiect: AHE Rau Mare – Retezat si aval. CHE Carnesti I.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Haţeg
Anul finalizarii: 1993

Denumire Proiect: AHE Rau Mare – Retezat si aval. CHE Carnesti II.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Haţeg
Anul finalizarii: 1993

Denumire Proiect: AHE Rau Mare – Retezat si aval. CHE Totesti I.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Haţeg
Anul finalizarii: 1993

Denumire Proiect: AHE Rau Mare – Retezat si aval. CHE Totesti II.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Haţeg
Anul finalizarii: 1993

Denumire Proiect: AHE Rau Mare – Retezat si aval. CHE Orlea.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Haţeg
Anul finalizarii: 1993

Denumire Proiect: AHE Rau Strei. CHE Subcetate.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Haţeg
Anul finalizarii: 2009

Denumire Proiect: AHE Rau Strei. CHE Plopi.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Haţeg
Anul finalizarii: 2011

Denumire Proiect: AHE Rau Lotru. CHE Ciunget.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Rm. Vâlcea
Anul finalizarii: 1985

Denumire Proiect: AHE Rau Lotru. CHE Malaia.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Rm. Vâlcea
Anul finalizarii: 1985

Denumire Proiect: AHE Rau Lotru. CHE Bradisor.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Rm. Vâlcea
Anul finalizarii: 1985

Denumire Proiect: AHE Râu Olt mijlociu. CHE Gura Lotrului.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Rm. Vâlcea
Anul finalizarii: 1989

Denumire Proiect: AHE Râu Olt mijlociu. CHE Turnu.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Rm. Vâlcea
Anul finalizarii: 1989

Denumire Proiect: AHE Râu Olt mijlociu. CHE Calimanesti.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Rm. Vâlcea
Anul finalizarii: 1989

Denumire Proiect: AHE Râu Olt mijlociu. CHE Daesti.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Rm. Vâlcea
Anul finalizarii: 1989

Denumire Proiect: AHE Râu Olt mijlociu. CHE Ramnicu Valcea.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Rm. Vâlcea
Anul finalizarii: 1989

Denumire Proiect: AHE Râu Olt mijlociu. CHE Raureni.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Rm. Vâlcea
Anul finalizarii: 1989

Denumire Proiect: AHE Râu Olt mijlociu. CHE Govora.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Rm. Vâlcea
Anul finalizarii: 1989

Denumire Proiect: AHE Râu Olt mijlociu. CHE Babeni.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Rm. Vâlcea
Anul finalizarii: 1989

Denumire Proiect: AHE Râu Olt mijlociu. CHE Ionesti.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Rm. Vâlcea
Anul finalizarii: 1989

Denumire Proiect: AHE Râu Olt mijlociu. CHE Zavideni.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Rm. Vâlcea
Anul finalizarii: 1989

Denumire Proiect: AHE Râu Olt mijlociu. CHE Strejesti.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Rm. Vâlcea
Anul finalizarii: 1989

Denumire Proiect: AHE Râu Olt mijlociu. CHE Arcesti.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Rm. Vâlcea
Anul finalizarii: 1989

Denumire Proiect: AHE Râu Olt superior. CHE Voila.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Rm. Vâlcea
Anul finalizarii: 1989

Denumire Proiect: AHE Râu Olt superior. CHE Vistea.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Rm. Vâlcea
Anul finalizarii: 1989

Denumire Proiect: AHE Râu Olt superior. CHE Arpasu.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Rm. Vâlcea
Anul finalizarii: 1991

Denumire Proiect: AHE Râu Olt superior. CHE Scoreiu.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Rm. Vâlcea
Anul finalizarii: 1992

Denumire Proiect: AHE Râu Olt superior. CHE Avrig.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Rm. Vâlcea
Anul finalizarii: 1996

Denumire Proiect: AHE Râu Olt superior. CHE Cornetu.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Rm. Vâlcea
Anul finalizarii: 2002

Denumire Proiect: AHE Râu Olt superior. CHE Robesti.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Rm. Vâlcea
Anul finalizarii: 2012

Denumire Proiect: AHE Rau Sebes. CHE Galceag.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Sebeş
Anul finalizarii: 1980

Denumire Proiect: AHE Rau Sebes. CHE Petresti.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Sebeş
Anul finalizarii: 1983

Denumire Proiect: AHE Rau Sebes. CHE Sugag.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Sebeş
Anul finalizarii: 1984

Denumire Proiect: AHE Rau Sebes. CHE Sasciori.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Sebeş
Anul finalizarii: 1987

Denumire Proiect: AHE Rau Sebes. Statia de pompe Gilceag.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Sebeş
Anul finalizarii: 2003

Denumire Proiect: AHE Cerna – Motru – Tismana. CHE Motru.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Tg. Jiu
Anul finalizarii: 1987

Denumire Proiect: AHE Cerna – Motru – Tismana. CHE Tismana.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Tg. Jiu
Anul finalizarii: 1987

Denumire Proiect: AHE Cerna – Motru – Tismana. CHE Tismana Aval.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Tg. Jiu
Anul finalizarii: 1987

Denumire Proiect: AHE Cerna – Motru – Tismana. CHE Clocotis.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Tg. Jiu
Anul finalizarii: 1987

Denumire Proiect: AHE Cerna – Motru – Tismana. CHE Vadeni.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Tg. Jiu
Anul finalizarii: 1992

Denumire Proiect: AHE Cerna – Motru – Tismana. CHE Targu Jiu.
Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Tg. Jiu
Anul finalizarii: 1994

Denumire Proiect: MHC Voila.
Beneficiar: ELSID TITU
Anul finalizarii: 2007

Denumire Proiect: MHC Băneşti F1.
Beneficiar: ELSID TITU
Anul finalizarii
: 2007

Denumire Proiect: MHC Băneşti F2.
Beneficiar: ELSID TITU
Anul finalizarii: 2007

Denumire Proiect: MHC Băicoi F1.
Beneficiar: ELSID TITU
Anul finalizarii: 2007

Denumire Proiect: MHC Băicoi F2.
Beneficiar: ELSID TITU
Anul finalizarii: 2007

Denumire Proiect: MHC Movila Vulpii.
Beneficiar: ELSID TITU
Anul finalizarii: 2007

Denumire Proiect: CHEMP Paltinu F1.
Beneficiar: HIDROTEHNICA GALAŢI
Anul finalizarii: 2007

Denumire Proiect: CHEMP Paltinu F2.
Beneficiar: HIDROTEHNICA GALAŢI
Anul finalizarii: 2007

Denumire Proiect: CHEMP Gura Vitioarei.
Beneficiar: HIDROTEHNICA GALAŢI
Anul finalizarii: 2007

Denumire Proiect: CHEMP Moroieni.
Beneficiar: HIDROTEHNICA GALAŢI
Anul finalizarii: 2007

Denumire Proiect: Alimentare cu gaze naturale, comuna Prundeni, jud. VL.
Beneficiar: Comuna Prundeni, VL
Anul finalizarii: 2006

Denumire Proiect: Alimentare cu gaze naturale, comuna Gura Vitioarei, jud. PH.
Beneficiar: Comuna Gura Vitioarei, PH
Anul finalizarii: 2007

Denumire Proiect: Extindere retea de alimentare cu gaze naturale, Cîmpulung, jud. AG.
Beneficiar: Municipiul Cîmpulung, AG
Anul finalizarii: 2005

Denumire Proiect: Alimentare cu gaze naturale, comuna Roești, jud. VL.
Beneficiar: Comuna Roești, VL
Anul finalizarii: 2000

Denumire Proiect: Alimentare cu gaze naturale, comuna Mihăești, jud. AG.
Beneficiar: Comuna Mihăești, AG
Anul finalizarii: 2004

Denumire Proiect: Alimentare cu gaze naturale, comuna Rucăr, jud. AG.
Beneficiar: Comuna Rucăr, AG
Anul finalizarii: 2001

Denumire Proiect: Alimentare cu gaze naturale în comuna Stolniceni, jud. VL.
Beneficiar: Comuna Stolniceni, VL
Anul finalizarii: 2004

Denumire Proiect: Alimentare cu gaze naturale, str. Copăcelu, jud. VL.
Beneficiar: Municipiul Ramnicu Valcea, VL
Anul finalizarii: 2004

Denumire Proiect: Alimentare cu gaze naturale, str. Dealu’ Malului, jud. VL.
Beneficiar: Municipiul Ramnicu Valcea
Anul finalizarii: 2000

Denumire Proiect: Alimentare cu gaze naturale, str. Ostroveni, jud. VL.
Beneficiar: Municipiul Ramnicu Valcea, VL
Anul finalizarii: 1999

Denumire Proiect: Alimentare cu gaze naturale, str. Căzănești, jud. VL.
Beneficiar: Municipiul Ramnicu Valcea, VL
Anul finalizarii: 2001

Denumire Proiect: Alimentare cu gaze naturale, str. Rîureni, jud. VL. Etapa I.
Beneficiar: Asociatia locuitorilor Rîureni, VL
Anul finalizarii: 2001

Denumire Proiect: Alimentare cu gaze naturale, comuna Vlădești, jud. VL.
Beneficiar: Comuna Vlădești, VL
Anul finalizarii: 2006

Denumire Proiect: Centrala termică Victoria 2A, Tg. Jiu.
Beneficiar: Municipiul Tg. Jiu, Gorj
Anul finalizarii: 2002

Denumire Proiect: Transport gaze Turburea, Pitești.
Beneficiar: Municipiul Tg. Jiu, Gorj
Anul finalizarii: 2000

Denumire Proiect: Înființare gaze în comuna Mihăiești, jud. VL.
Beneficiar: Comuna Mihăiești, VL
Anul finalizarii: 2004

Denumire Proiect: Alimentare cu gaze naturale, str. Rîureni, jud. VL. Etapa a II – a.
Beneficiar: Asociatia locuitorilor Rîureni,  VL
Anul finalizarii: 2001

Denumire Proiect: Alimentare cu gaze naturale, str. Ciocănești, Toamnei, Știrbei Vodă, Zorilor, Berzei, Ștrandului, Căzănești, Coțești, Eftimești, Lotrului, Cetății, jud. VL.
Beneficiar: Municipiul Ramnicu Valcea
Anul finalizarii: 2007

Denumire Proiect: Alimentare cu apă comuna Costești, jud. VL.
Beneficiar: Comuna Costesti, VL
Anul finalizarii: 2008

Denumire Proiect: Reabilitare rețea apă comuna Bîlteni, jud. GJ.
Beneficiar: Comuna Bilteni, Gorj
Anul finalizarii: 2009

Denumire Proiect: Alimentare cu apă comuna Fîrtățești, jud. VL.
Beneficiar: Comuna Fîrtățești, VL
Anul finalizarii: 2004

Denumire Proiect: Alimentare cu apă comuna Cîrlogani, jud. OL.
Beneficiar: Comuna Cîrlogani, OL
Anul finalizarii: 2006

Denumire Proiect: Alimentare cu apă comuna Teișani, jud. PH.
Beneficiar: Comuna Teișani, PH
Anul finalizarii: 2011

Denumire Proiect: Alimentare cu apă comuna Măneciu, jud. PH.
Beneficiar: Comuna Măneciu, PH
Anul finalizarii: 2010

Denumire Proiect: Alimentare cu apă comuna Berceni, jud. PH.
Beneficiar: Comuna Berceni, PH
Anul finalizarii: 2010

Denumire Proiect: Alimentare cu apă comuna Dănicei, jud. VL.
Beneficiar: Comuna Dănicei, VL
Anul finalizarii: 2011

Denumire Proiect: Alimentare cu apă comuna Bălțești, jud. PH.
Beneficiar: Comuna Bălțești, PH
Anul finalizarii: 2008

Denumire Proiect: Alimentare cu apă comuna Dragoslavele, jud. AG.
Beneficiar: Comuna Dragoslavele, AG.
Anul finalizarii: 2009

Denumire Proiect: Alimentare cu apă comuna Crețeni, jud. VL.
Beneficiar: Comuna Crețeni,  VL.
Anul finalizarii: 2009

Denumire Proiect: Separare alimentare cu apă oraș Plopeni, jud. PH.
Beneficiar: Oraș Plopeni, jud. PH
Anul finalizarii: 2008

Denumire Proiect: Alimentare cu apă comuna Tulnici, jud. VN.
Beneficiar: Comuna Tulnici, VN
Anul finalizarii: 2011

Denumire Proiect: Alimentare cu apă comuna Voicești, jud. VL.
Beneficiar: Comuna Voicești, VL
Anul finalizarii: 2013

Denumire Proiect: Alimentare cu apă comuna Cornu, jud. PH.
Beneficiar: Comuna Cornu, PH
Anul finalizarii: 2010

Denumire Proiect: Valeni de Munte,  sistem blocuri apă, canalizare.
Beneficiar: Valenii de Munte, PH
Anul finalizarii: 2012

Denumire Proiect: Alimentare cu apă comuna Gornet, jud. PH.
Beneficiar: Comuna Gornet, PH
Anul finalizarii: 2012

Autorizaţii

Aviz pentru
Exercitarea activitatii de montare de mijloace de masurare

Eliberat de Biroul Roman de Metrologie Legala

Înapoi