Sfera de activitate

ENERGOMONTAJ S.A. are înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (O.S.I.M.), marca “SAEM ENERGOMONTAJ S.A.” pentru următoarele clase de produse şi servicii:
– clasa 37 – construcţii, modernizări, reparaţii, organizare şantier, întreţinere, service pentru obiective energetice termo, hidro, electro şi nucleare; reparaţii de utilaje auto, electrice şi mecanice; închirieri de utilaje pentru construcţia de maşini;
– clasa 6 – confecţii metalice diferite;
– clasa 42 – executarea de proiecte tehnologice de montaj şi dispozitive speciale pentru domeniul de activitate; asistenţă tehnică, consulting în domeniul montării echipamentului industrial şi energetic, în particular; activitate de informatică în domeniul energetic;
– clasa 35 – activitate de import – export şi comercializarea produselor din domeniul de activitate, ofertarea acestora;
– clasa 39 – efectuarea de transporturi gabaritice şi negabaritice;
– clasa 1 – oxigen şi acetilenă.

Folosind calificarea şi tehnologia disponibilă în cadrul Societăţii, susţinute de experienţa Societăţilor asociate, ENERGOMONTAJ S.A. oferă servicii complexe, fiind principalul realizator al lucrărilor de montaj, predate la cheie, pentru clienţii din domeniul producerii energiei electrice şi termice. Realizăm, de asemenea, numeroase lucrări în domeniul industriei de prelucrare şi transport a ţiţeiului, a gazului metan sau a apei potabile cât şi în industria cimentului.
Echipamente mecanice
ENERGOMONTAJ S.A. angajează lucrări de montaj, reparaţii, întreţinere sau retehnologizare precum şi protecţii anticorozive speciale pentru echipamente mecanice şi circuite de conducte sau canale, necesare centralelor de producere a energiei termice sau electrice cât şi pentru alte industrii prelucrătoare.
Echipamente electrice şi sisteme de comandă
Tradiţia noastră în instalaţiile electrice şi de automatizări are la bază activitatea de zeci de ani în execuţie şi punere în funcţiune (predare la cheie) a centralelor electrice din ţară, ca unici specialişti. Executăm lucrări de montaj pentru echipamente electrice şi de automatizare, sisteme de comandă (lucrări cu predare la cheie, pentru staţii de transfer şi circuite de forţă) şi execuţie instalaţii electrice şi de automatizare pentru diferite ramuri industriale, telecomunicaţii (inclusiv reţele cu fibre optice), computere (aplicaţii industriale), aer condiţionat, instalaţii de ventilaţie.
Fabricaţie de echipamente şi piese de schimb specifice
Livrăm la cerere echipamente mecanice sau furnituri specifice pentru ţară sau export, ca de exemplu: subansamble pentru cazane de abur sau apă fierbinte, electrofiltre, filtre cu saci, silozuri, vase sub presiune, structuri metalice, hale industriale, instalaţii de desulfurare, părţi cazan, schimbătoare de căldură, hale industriale etc.
Lucrări de montaj la fabrici de ciment;
Lucrări de proiectare, fabricaţie, (de)montare, întreţinere, reparaţii, componente inclusiv structuri/confecţii metalice şi instalaţii în domeniul îmbunătăţirilor funciare, medii potenţial explozive, sisteme de supraveghere, precum şi edilitar (alimentări cu apă, canalizare, tratare apă potabilă şi reziduală, instalaţii de transport energie termică, reţele de gaze şi termoficări); instalaţii de depoluare a gazelor industriale, iluminat, telefonie, comandă şi automatizări pentru construcţii civile şi industriale.
Lucrari de instalatii sanitare, incalzire si aer conditionat;
Activităţi de import-export
Efectuăm export de echipamente mecanice, în fabricaţie proprie, pe baza proiectelor clienţilor, cât şi export de servicii, prin intermediul clienţilor noştri, printre care se numără firme bine cunoscute pe plan internaţional, cum ar fi: Alstom Power, FLS Miljo, Siemens, Kvaerner etc.  Echipamentele fabricate de ENERGOMONTAJ S.A. au fost exportate în Suedia, Norvegia, Italia, Franţa, Germania, Olanda, Islanda, Marea Britanie, Portugalia, Turcia, Statele Unite, Peru, Chile, China, Thailanda, Emiratele Arabe Unite etc. Exportul de servicii, lucrări de montaj mecanic, electric şi de automatizare s-a desfăşurat în aceleaşi ţări, fie în completarea exportului de echipamente pentru contractele “ la cheie ”, fie independent de acestea.
Activităţi comerciale
Prin propria baza de aprovizionare şi desfacere, efectuăm comerţ en-gros şi cu amănuntul pentru materiale sau echipamente diverse.