Electrice

Atestari/Autorizari

ATESTĂRI / AUTORIZĂRI:
– producere, transport, distribuţie energie electrică – atestate ANRE pentru toate tipurile  de activităţi – C1B, D1, E1, A, B, C1A, C2A, C2B, D2, E2, F;
– în domeniul aviaţiei civile – certificat de autorizare – AACR;
– în domeniul transportului feroviar şi metrou – agremente tehnice pentru execuţie lucrări de construcţii – montaj şi reparaţii capitale – AFER;
– în domeniul nuclear – autorizaţii CNCAN pentru realizarea de activităţi de fabricare şi servicii;
– în domeniul protecţiei civile – autorizatie MAI – pentru instalare şi întreţinere sisteme şi instalaţii pentru semnalizare, alarmare şi alertare, în caz de incendiu;
– în domeniul sudurii – conducte sub presiune – autorizaţie ISCIR.

Generare energie in centrale

Generare energie în centrale
termoelectrice, de termoficare, hidroelectrice, cu turbine cu gaze, Diesel, inclusiv centrale nucleare şi parcuri eoliene.

Statii electrice

Staţii electrice
de înaltă tensiune (interioare şi exterioare) pentru transportul şi distribuţia energiei electrice; lucrări de montaj, reparaţii, puneri în funcţiune, probe şi încercări funcţionale pentru: transformatoare şi autotransformatoare (interioare/ exterioare 0,1/400 MVA, întrerupătoare (ulei, vid, SF 6, inclusiv celule de tip GIS), separatoare, transformatoare de măsură (curent şi tensiune); izolatori (suporţi, lanţuri), descărcătoare; panouri de comandă şi control; trasee de cabluri electrice de energie (6 – 220 kV), inclusiv capete terminale şi teste.

Telecomunicatii

Telecomunicaţii
execuţia reţelelor de cabluri de telecomunicaţii cu fibră optică (subterane şi aeriene, pe cabluri autoportante), de cupru şi cabluri cu gel; instalare centrale telefonice, inclusiv ISDN.

Lucrari de montaj, reparatii instalatii si echipamente

Lucrări montaj, reparaţii instalaţii şi echipamente pentru agenţi economici din:
industria metalurgică, construcţii, agricultură, irigaţii, alimentare cu apă şi epurare ape uzate, ciment, chimică – rafinării, cauciuc, construcţii de maşini, minieră, alimentară, textile-confecţii, celuloză – hârtie.

Calculatoare de proces industriale

Calculatoare de proces industriale
instalare de sisteme:
– de conducere a proceselor din termocentrale
– de management a alimentării cu apă a oraşului
– de gestiune a instalaţiilor de aer condiţionat, încălzire şi ventilaţie

Instalatii complexe

Instalaţii complexe în clădiri
electrice, automatizări, ventilaţie, încălzire, aer condiţionat, oferind soluţii complete pentru echiparea sediilor de firmă, clădiri guvernamentale, sedii de bancă etc.

Transporturi

Transporturi
lucrari electrice la căi ferate, navigaţie fluvială – maritimă, aeroporturi; execuţia lucrărilor de electroalimentare cu înaltă tensiune 27kV, staţie de tracţiune 110/27 kV şi de curent continuu; sisteme de automatizări, semnalizări şi transmisie de date la macaze şi bariere; sisteme de monitorizare la ecluzele Dunării.

Servicii

Servicii
proiectare şi engineering, fabricarea şi furnizarea echipamentelor şi a materialelor de montaj; montaj, probe, încercări funcţionale şi puneri în funcţiune; asigurare service.

Statii electrice si de transformare

Statii electrice si de transformare:
– Arad, jud. Arad – 400/220/110 kV
– Urecheşti, jud. Gorj – 400 kV
– Mintia, jud. Hunedoara – 400 kV
– Cernavodă, jud. Constanţa – 400 kV
– Oradea Sud, jud. Bihor – 400/110 kV
– Butimanu, jud. Dâmboviţa – 110/20/6 kV
– Barboşi, jud. Galaţi – 220/110 kV
– Iernut, jud. Mureş – 400/220/110/6 kV
– Nadab, jud. Arad – 400 kV
– Fundeni, jud. Ilfov – 400/220/110/6 kV
– Timpuri Noi – Băneasa, Bucureşti – 110/20 kV
– Slatina, jud. Olt – 400/220 kV
– Brazi Vest, jud. Prahova – 400/220 kV
– Târgovişte, jud. Dâmboviţa – 220/110 kV
– Paroşeni, jud. Hunedoara – 110 kV
– Turnu Măgurele, jud. Teleorman – 220/110 kV
– Işalniţa, jud. Dolj – 220/110 kV
– Gura Ialomiţei, jud. Ialomiţa – 400/110/20 kV
– Stupărei, jud. Vâlcea – 220/110 kV
– Traianu, jud. Teleorman – 110/20 kV
– Tămădău, jud. Călăraşi  – 110/20/6 kV
– Poiana Braşov, jud. Braşov – 110 kV
– Cişmeaua Nouă, jud. Tulcea – 110/20 kV
– Pipera – Voluntari, Bucureşti – 110/20/10 kV
– Cetate, jud. Dolj – 220 kV
– Studina, jud. Olt – 110/20 kV
– Cauciuc, jud. Gorj – 110/20 kV
– Brezoi, jud. Vâlcea – 110/20 kV
– Gutinas, jud. Bacău – 400/220/110 kV
– Bârseşti, jud. Gorj – 110/20 kV
– Popeşti Leordeni, jud. Ilfov – 110/20/10 kV
– Bărbăteşti, jud. Gorj – 110/20/6 kV
– Debarcader, jud. Gorj – 20/6 kV
– Bucureşti Centru – 110/10 kV
– Fabrica de Antibiotice Iaşi, jud. Iaşi – 220/110/20/6 kV
– DACIA Piteşti, jud. Argeş – 110/20 kV
– Turceni, jud. Gorj – 400 kV
– Vetis, jud. Satu Mare – 220/110 kV
– Isaccea, jud. Tulcea – 750/400 kV
– Pinoasa, jud. Gorj – 110/20 kV
– Turnu Severin Est, jud. Mehedinţi – 220/110 kV
– Parângul, jud. Gorj – 110/20 kV
– Adjud, jud. Vrancea – 110/20 kV
– Târgu Jiu Sud, jud. Gorj – 110/20/6 kV
– Bradu, jud. Argeş – 400/220/110/20 kV
– Baraj, jud. Mureş – 110/20/10 kV
– Pestiş, jud. Hunedoara – 220/110 kV

Centrale electrice eoliene

Centrale electrice eoliene:
– Valea Nucarilor, jud. Tulcea – 110/33 kV
– Mihai Viteazu, jud. Constanţa – 110/20 kV
– Mireasa, jud. Constanţa – 110/20 kV
– Sălbatica, jud. Tulcea – 110 kV
– Însurăţei, jud. Brăila – 110 kV
– Banca, jud. Vaslui – 400/220/110 kV

Parcuri eoliene

Parcuri eoliene:
– Staţie electrică de transformare Băltăgeşti, 110/33 kV,
Parc Eolian Târguşor, jud. Constanţa
– Staţie electrică de transformare Târguşor, 110/33 kV,
Parc Eolian Târguşor, jud. Constanţa
– Staţie electrică de transformare Movila, 110/33 kV,
Parc Eolian Făcăeni, jud. Ialomiţa
– Staţie electrică, 20 kV,
Parc Eolian Casimcea, jud. Tulcea

Centrale fotovoltaice

Centrale fotovoltaice:
– Botoşani, jud. Botoşani – 3,5 MW

Instalatii electrice si automatizari diverse

Instalatii electrice si automatizari:
– Fabrica de Preparate din Carne, Lumina, jud. Constanţa
– Fabrica de Lactate TNUVA, jud. Ilfov
– Substaţii C.F.R./modernizare sistem telecomunicaţii cu fibră optică:
Feteşti, Medgidia, Cernavodă, Mircea Vodă, Dorobanţi Basarab
– Uzina de Aluminiu ALRO Slatina
– Fabrica de Automobile FORD Craiova
– Rafinăria PETROMIDIA
– Fabrica de Ciment Chişcadaga, jud. Hunedoara
– Fabrica de Ciment Fieni, jud. Dâmboviţa
– Parc Industrial EUROBUSINESS Oradea
– Aeroport Satu Mare
– Fabrica UCO ŢESĂTURA  Giurgiu
– Magazine SELGROS: Braşov, Arad, Cluj, Craiova, Oradea,
Suceava, Iaşi, Bacău, Brăila, Constanţa, Galaţi, Tg. Mures, Ploieşti,
Timişoara, Bucureşti (Berceni, Băneasa, Valea Cascadelor, Pantelimon)

Instalatii electrice, automatizari si telecomunicatii in centrale hidroelectrice

Instalatii electrice, automatizari si telecomunicatii in Centrale Hidroelectrice:
– CHE Porţile de Fier I
– CHE Porţile de Fier II
– CHE Olt Inferior
– CHE Movileni
– CHE Bicaz
– CHE Lotru
– CHE Râu Alb
– CHE Poiana Teiului
– CHE Subcetate
– CHE Văleni de Munte
– CHE Cornetu – Avrig
– CHE Robeşti
– CHE Racoviţa
– CHE Plopi
– CHE Rucăr
– CHE Marişel
– Ecluza RO Porţile de Fier I

Instalatii electrice, automatizari si telecomunicatii in Centrale Termoelectrice si Nucleare

Instalatii electrice, automatizari si telecomunicatii in Centrale Termoelectrice si Nucleare:

– S.E. Turceni
– S.E. Rovinari
– S.E. Işalniţa
– CET Craiova II
– CET Paroşeni I
– CET Paroşeni II
– CTE Brãila
– CTE Mintia
– CTE Iernut
– CET Drobeta Turnu Severin
– CET Govora I
– CET Govora II
– CNE Cernavodă

Data sheets

Data sheets