Top management

Ing. Popa Ioan
Preşedinte şi Director General

ing. Razvan-Andrei GILA

Director Tehnic
dr. ing. Al. Viorel POPESCU
Director Direcţia Contr. Ofertare
ing. Sorin ONIGA
Director Direcţia Imp. – Export

 


 

ing.-Ion-DROBOTA

ing. Ion DROBOTĂ
Director Direcţia Asig. Calităţii

jr. Gheorghe MITREA
Director Dpt. S.S.M., S.U., Mediu şi S.M.I.

ec. Cristinel ŞIMONESCU
Director Dpt. Resurse Umane

Cons. jr. Razvan M. CONSTANTINESCU
Sef Serv. Juridic
iec.-Radu-IORDACHE

ec. Radu IORDACHE
Sef Birou Control Fin. Intern