Resurse umane

Categorie personal 2013 2014 2015 2016 2017
Personal tehnic cu studii superioare, din care: 361 286 298 262 253 (14,75%)
ingineri 310 251 265 236 227
subingineri 51 35 33 26 26
Personal tehnic cu studii medii, din care: 136 93 92 79 71 ( 4,14%)
maiștri 75 45 45 38 32
tehnicieni 61 48 47 41 39
Personal economic cu studii superioare 89 64 65 58 54 ( 3,15%)
Personal economic cu studii medii 25 18 20 14 12 ( 0,70%)
Personal execuție 2447 2026 1708 1463 1220 (71,14%)
Alte categorii 177 209 96 108 105 ( 6,12%)
Total 3235 2696 2279 1984 1715