Calitate, S.S.M., Mediu

DECLARATIA DE POLITICA privind
ISO 9001:2015 – Sistemul de Management al Calităţii
ISO 14001:2015 – Sistemul de Management de Mediu
BSOHSAS 18001:2007 – Sistemul de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale
ISO/IEC 27001:2013 – Sistemul de Management al Securităţii Informaţiei
SA 8000:2008 – Sistemul de Management al Responsabilitatii Sociale
Sistemul de Management Integrat

certificate

 

TÜV THÜRINGEN
ISO 9001:2015 – Sistemul de Management al Calităţii
ISO 14001:2015 – Sistemul de Management de Mediu
BSOHSAS 18001:2007 – Sistemul de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale

autorizează ENERGOMONTAJ S.A. să execute lucrări de proiectare, procurare/comercializare, fabricatie, (de)montare, acoperiri  de protecţie (izolaţii termice, protecţie anticorozivă), întreţinere, reparaţii, management de proiect, componente inclusiv structuri/confecţii metalice şi instalaţii în domeniile energetic (centrale termo, hidro, eoliene, solare, nuclearo electrice), mecanic, electric, automatizări, comunicaţie, industrial, civil (clădiri/construcţii inginereşti cu instalaţiile aferente), edilitar (alimentare cu apă, canalizare, tratare apă potabilă şi reziduală, puncte termice, instalaţii de transport energie termică), îmbunătăţiri funciare, medii potenţial explozive, sisteme de supraveghere; proiectare, executie instalatii de utilizare si distributie gaze naturale; proiectare, fabricatie, montaj, punere in functiune instalatii electrice de 0,4 kV – 400 kV, instalatii de automatizare si comunicatii in obiective industriale si sistemul electroenergetic national; lucrari de instalaţii sanitare, încălzire, aer condiţionat.

certificate

 

TÜV THÜRINGEN
ISO/IEC 27001:2013
Sistemul de Management al Securităţii Informaţiei

autorizează ENERGOMONTAJ S.A. să execute lucrări de proiectare, procurare/comercializare, fabricatie, (de)montare, acoperiri  de protecţie (izolaţii termice, protecţie anticorozivă), întreţinere, reparaţii, management de proiect, componente inclusiv structuri/confecţii metalice şi instalaţii în domeniile energetic (centrale termo, hidro, eoliene, solare, nuclearo electrice), mecanic, electric, automatizări, comunicaţie, industrial, civil (clădiri/construcţii inginereşti cu instalaţiile aferente), edilitar (alimentare cu apă, canalizare, tratare apă potabilă şi reziduală, puncte termice, instalaţii de transport energie termică), îmbunătăţiri funciare, medii potenţial explozive, sisteme de supraveghere; proiectare, executie instalatii de utilizare si distributie gaze naturale; proiectare, fabricatie, montaj, punere in functiune instalatii electrice de 0,4 kV – 400 kV, instalatii de automatizare si comunicatii in obiective industriale si sistemul electroenergetic national; lucrari de instalaţii sanitare, încălzire, aer condiţionat.

certificate

 

ASME
THE AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS
BOILER AND PRESSURE VESSEL CODE

Certificat nr. U/53,503
autorizează ENERGOMONTAJ S.A. (Sucursala Dr. Tr. Severin) să fabrice vase sub presiune.
Certificat nr. S/53,504
autorizează ENERGOMONTAJ S.A. (Sucursala Dr. Tr. Severin) să fabrice şi să monteze boilere energetice.

certificate

 

MINISTERUL APARARII NATIONALE
DEPARTAMENTUL PENTRU ARMAMENTE
Certificat nr. 23/2016 – AQAP 2110

certifica ENERGOMONTAJ S.A. ca are implementat un Sistem de Management al Calitatii in conformitate cu AQAP 2110 (Cerinte NATO referitoare la asigurarea calitatii in proiectare, dezvoltare si productie), aplicabil pentru: lucrări de proiectare, fabricatie, (de)montare, acoperiri  de protecţie, întreţinere, reparaţii, management de proiect, instalaţii în domeniile energetic, mecanic, electric, automatizări, comunicaţie, industrial, civil, îmbunătăţiri funciare, medii potenţial explozive, sisteme de supraveghere, punere in functiune instalatii electrice de 0,4 kV – 400 kV, instalatii de automatizare si comunicatii, lucrari de instalaţii sanitare, încălzire, aer condiţionat.

certificate

 

TÜV THÜRINGEN
EN ISO 3834-2
Certificarea produselor pentru constructii

certifica ENERGOMONTAJ S.A. ca are stabilit si aplica un sistem de calitate conform EN ISO 3834-2.

certificate

 

TÜV THÜRINGEN
Echipamente sub presiune

certifica ENERGOMONTAJ S.A. ca are stabilit si aplica un sistem de calitate in conformitate cu Directiva 2014/68/EU si AD 2000 Merkblatt HP O sect. 3.3, DIN EN 12952-5:2012, DIN EN 13445-4:2014 and DIN en 13480-4:2012.

certificate

 

TÜV THÜRINGEN
EN 1090-1:2012
Certificate of Conformity of the Factory Production Control (FPC)
Product: Structural Steel Components up to EXC 3 acc. to EN1090-2
Intended use: for structural use in all types of construction works
Production process: welding production with corrosion protection and mounting

certificate

 

C.N.C.A.N.
COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE
autorizează Sistemul de Management al Calităţii din ENERGOMONTAJ S.A. pentru activităţi de construcţii – montaj, fabricatie si servicii in domeniul nuclear.

certificate

 

A.N.R.E.
AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI
autorizează ENERGOMONTAJ S.A.
-să execute sisteme de distributie a gazelor naturale, tip EDS;
-să proiecteze sisteme de distributie a gazelor naturale, tip PDS;
-să proiecteze instalaţii de utilizare a gazelor naturale care funcţionează în regim de presiune ≤ 6 bar, tip PDI;
-să execute (inclusiv verificare şi revizie) instalaţii de utilizare a gazelor naturale care funcţionează în regim de presiune ≤ 6 bar, tip EDI;
-sa proiecteze linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV-110 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV, tip C1B;
-sa proiecteze linii electrice aeriene si subterane cu tensiuni nominale de 110-400 kV, tip D1;
-sa proiecteze statii electrice si instalatii apartinand partii electrice a centralelor, tip E1;
-pentru incercari de echipamente si instalatii electrice, tip A;
-sa proiecteze si execute instalatii electrice exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4 kV, tip B;
-sa execute linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV-110 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV, tip C2B;
-sa execute linii electrice aeriene si subterane cu tensiuni nominale de 110-400 kV, tip D2;
-sa execute statii electrice si lucrari la partea electrica a centralelor, tip E2;
-sa execute lucrari de vopsire a elementelor de sustinere a retelelor electrice/defrisare pentru culoarul de trecere al liniilor electrice aeriene, tip F.

certificate

 

I.S.C.I.R.
INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT
autorizează ENERGOMONTAJ S.A. să execute proiectare, fabricaţie, montaj şi reparaţii pentru: cazane de abur şi apă fierbinte; recipiente sub presiune; conducte de abur şi apă fierbinte; instalaţii de ridicat. Laboratoarele noastre sunt, de asemenea, capabile să execute controlul distructiv sau nedistructiv al materialelor şi sudurilor.

certificate

 

M.A.D.R.
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
autorizează ENERGOMONTAJ S.A. pentru a desfăşura activităţi de îmbunatăţiri funciare pe terenuri din domeniul agricol, pentru executarea lucrărilor de montaj – construcţii şi instalaţii şi alte prestări de servicii de îmbunatăţiri funciare.

certificate

 

INSEMEX GANEX Petroşani
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU SECURITATEA MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA

autorizează ENERGOMONTAJ S.A. să execute activităţi de montaj, asistenţă tehnică la montaj şi mentenanţă echipamente/instalaţii tehnice amplasate în medii Ex.

certificate

 

INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII
AUTORIZATII LABORATOR

certificate

 

M.A.I. – I.G.S.U.
CENTRUL NAŢIONAL PENTRU SECURITATE LA INCENDIU ŞI PROTECŢIE CIVILĂ
autorizează ENERGOMONTAJ S.A. pentru efectuarea lucrărilor de instalare şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră şi a lucrărilor de instalare şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare, în caz de incendiu.

certificate